Юридически Услуги

EVENT INVESTMENT Ltd. ви предлага прецизни ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ:
Устни и писмени консултации; изготвяне на книжа /заявления, молби, жалби, искания, уведомления, покани за доброволно изпълнение/; управление на правни процедури /обществени поръчки, проекти/, в областта на:

 • Гражданско право
 • Облигационно право
 • Вещно право
 • Семейно и наследствено право
 • Финансово право
 • Конституционно право
 • Търговско право
 • Административно право
 • Трудово право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Данъчно право
 • Право на Европейския съюз