Бутикови обучения

EVENT INVESTMENT Ltd. Ви предлага нов, модерен поглед към индивидуалните и фирмени събития, свързани с надграждането на знания и компетенции.
Запознайте се с нашите БУТИКОВИ ОБУЧЕНИЯ:

  • Групови тренинги в съчетание с любимо хоби
  • Emotional design – тренинги /иновативни практики за определяне на личностните нива на емоционална интелигентност и регулиране на емоционалните реакции. Придобиване на познания за това как да използваме емоциите, когато общуваме, презентираме, сменяме средата или реагираме на стресови събития/
  • Тиймбилдинг семинари в нестандартна среда
  • Бизнес обучения /лидерство, мениджмънт, мотивация на екип, бизнес взаимоотношения и симулации/
  • Обучения за бъдещи и настоящи родители
  • Тренинги за интимни партньори /прилагане на упражнения за съвместимост на характерите, компромиси, планиране на семейния живот/