НОВИНИ/ Качеството на въздуха на фокус в Зелената седмица на Европа

clean-air_news_21.05

От May 22, 2013 : Качеството на въздуха на фокус в Зелената седмица на Европа

clean-air_news_21.05

Зелената седмица ще се проведе от 4 до 7 юни 2013 в конферентния център „Яйцето“ в Брюксел

Качеството на въздуха ще бъде основната тема на предстоящата „Зелена седмица“ – екологична инициатива на Европа, която събира учени, политици, НПО, граждани и бизнеси под един покрив.

Въпреки постигнатия напредък през последните години, в някои региони на ЕС все още не се спазват няколко стандарта за качество на въздуха са и вредните елементи във въздуха надвишават допустимото. Това се случва в някои от най-гъсто населените райони на ЕС. Там въздухът „прелива“ от замърсители, като например прахови частици, приземен озон и азотен диоксид. 2013 г. ще бъде годината, в която се преразглежда текущата политика за въздуха на Еврокомисията с акцент върху намирането на начини за подобряване на качеството на въздуха, който дишаме.
За целта Зелената седмица ще предостави възможност за дебат и обмен на опит и най-добри практики. През последните десет години, конференцията се утвърди като важно събитие за всеки, който участва в опазването на околната среда.

На конференцията Зелена седмица 2013 се очаква да се съберат представители на правителствата, бизнеса и индустрията, неправителствени организации, научната общност и медиите.

В рамките на инициативата „Година на въздуха”, дирижабъл, финансиран от европейския проект PEGASOS ще лети над Европа, за да изследва как качеството на въздуха може да влияе на промяната на климата.

greentech.bg