НОВИНИ/ За удържан данък за доходи, изплатени извън трудов договор – нова декларация в НАП

nap-pic

От April 23, 2013 : За удържан данък за доходи, изплатени извън трудов договор – нова декларация в НАП

nap-picВсяко лице – самоосигуряващо се или предприятие, което изплаща доходи извън трудов договор и удържа данък върху тях, подава в НАП нова декларация за дължими данъци, напомнят от офиса на Агенцията в Хасково. Така наречената декларация образец 4001 се подава например от: лица, упражняващи свободна професия като адвокати, нотариуси, лекари, стоматолози и други, регистрирани като самоосигуряващи се; физически лица, отдали помещения под наем на други физически лица и имащи задължението сами да определят и внасят авансовия данък върху доходите си от наем; а също и от физически лица, които са съдружници в търговски дружества и в тази връзка са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Декларация образец 4001 се подава в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът по извънтрудови правоотношения и е удържан дължимия данък върху него. Така, сега до 30 април, новият формуляр се подава с данните за периода от 1 януари до 31 март.Декларация не се подава ако лицето няма получен доход през въпросното тримесечие. Ако има доход, но няма задължение да определя и внася авансов данък върху него, също не подава декларация за дължими данъци. Например физическо лице, което има договор за наем с фирма, не подава такава декларация, тъй като ангажиментът за удържане и плащане на авансовия данък е на фирмата-наемател.

Декларацията за дължими данъци се подава лично или чрез упълномощено лице в офисите на НАП; по пощата като писмо с обратна разписка или по интернет с електронен подпис.

lex.bg